දියවැඩියාවට හිතවත්, නව වී ප්‍රභේදයක්

0
23

ශ්‍රී ලංකාව පුරා විසිරි සිටින බහුතරයක් වූ දියවැඩියා රෝගීනට සැනසිලිදායක පුවතක්, පසුගියදා අනාවරනය විය. එනම්, දියවැඩියා රෝගීන්ගේ රුධිරයේ සීනි මට්ටම ඉහල නොයන පරිදි, පාර්භෝජන්යට ගත හැකි සහල් විශේෂයක්, පසුගියදා අම්බලන්තොට සහල් පර්යේෂණායතනය විසින් එළිදැක්වීම හේතුවෙනි. එම වී වර්ගය හඳුන්වා ඇත්තේ “නීරෝගා” යනුවෙන් වන අතර, එම සහල්වල පවතිනුයේ, ඉතා අවම කාබෝහයිඩ්රේට් ප්‍රමාණයකි. 

එසේ අවම කාබෝහයිඩ්රේට් ප්‍රමාණයක් පැවතීම නිසා, දියවැඩියා රෝගීන්ගේ රුධිරයේ සීනි මට්ටම පාලනය කරගත හැකිවනු ඇත. දැනට පර්යේෂණ මට්ටමේ පවතින මෙම වී ප්‍රභේදය, පසුගියදා කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයාගේ නිරික්ෂන්යටද ලක්විය. එහිදී පර්යේෂණ අවසානයේ හැකි ඉක්මනින්, එම සහල් මෙරට වෙළඳ පලට සහ විදේශීය වෙළඳ පලට නිකුත් කිරීම සඳහා පියවර ගන්නා ලෙස ඇමතිවරයා විසින් උපදෙස් ලබා දී ඇත.

එම වී ප්‍රභේදය නිරීක්ෂණය කරන ලද අවස්ථාවට, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ හා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහල නිලධාරින් රැසක් සහභාගී වී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here